หลักสูตรภาษาจีน

Photobucket

>>>รายละเอียดครูผู้สอน คลิกที่นี่!<<<

หลักสูตรภาษาจีน พื้นฐานระบบพินอิน   (30 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน         เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน แต่ควรมีพื้นฐานอักษรภาษาอังกฤษ

วันและเวลาเรียน         ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน            ไม่เกิน 12 คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  •  การอ่านคำอ่านอักษรจีนและการออกเสียงที่ถูกต้องตามระบบพินอิน
  •  การสนทนาพื้นฐาน ได้แก่ การแนะนำตัว ทักทาย สั่งอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่ การนับเลข ถาม ตอบ และต่อรองเกี่ยวกับราคา และการบอกวันและเวลา
  • การเขียนอักษรจีน 

ค่าใช้จ่าย                       3,000 บาท (30 ชั่วโมง)

=========================================================

หลักสูตรการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ระดับต้น

คุณสมบัติผู้เรียน      เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สามารถอ่านพินอินได้

ระดับ                            แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน      ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ความรู้ความเข้าใจภาษาจีนระดับขั้นต้น เช่น การทักทาย แนะนำ ตนเองและผู้อื่น กล่าวลา ขอบคุณ การใช้คำแสดงคำถามแบบพื้นฐาน เช่น ใคร อะไร ที่ไหน เท่าไร การนับเลข การบอกวันเวลา ฯลฯ
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันโดยใช้ประโยคสั้นๆ ไม่ซับซ้อนและเน้นในทักษะด้านการฟังและพูด

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

=========================================================

หลักสูตรการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ระดับกลาง

คุณสมบัติผู้เรียน     เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สามารถและมีคำศัพท์สะสมประมาณ 300 คำ

ระดับ                          ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน      ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  •  ความรู้ความเข้าใจการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ   รับโทรศัพท์ การซื้อของและต่อรองราคา การท่องเที่ยว โดยใช้ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  •  ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันโดยใช้ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและเน้นในทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน

ค่าใช้จ่าย                   3,500 บาท ( 30 ชั่วโมง)

=========================================================

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s