หลักสูตรภาษาอังกฤษ

PhotobucketSuggested Study Plan

Fun Spelling

คุณสมบัติผู้เรียน    เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ระดับ                      แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน     ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน       ไม่เกิน 8  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • อักษรภาษาอังกฤษ
 • พื้นฐานการออกเสียงและสะกดคำ
 • คำศัพท์

ค่าใช้จ่าย                  3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

================================================================================

หลักสูตร Fun Vocabulary 

คุณสมบัติผู้เรียน       เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษา ที่มีพื้นฐานการสะกดคำ

ระดับ                            แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน        ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 8  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • บุพบท
 • คุณศัพท์เรื่องสีและขนาด
 • กริยาช่วย
 • การแต่งประโยคบรรยาย บอกความเป็นเจ้าของ ความต้องการและความชอบ

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

================================================================================

หลักสูตร Fun Vocabulary 

คุณสมบัติผู้เรียน       เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษา ที่มีพื้นฐานการสะกดคำ

ระดับ                            แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน        ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 8  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • คำศัพท์กริยาและคุณศัพท์ ประมาณ 350 คำ
 • การแต่งประโยค (ไม่เน้นไวยากรณ์)

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

================================================================================

หลักสูตร English for Kids 

คุณสมบัติผู้เรียน       เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6

ระดับ                            แบ่งเป็น 7 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน        ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 12  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันสำหรับเด็ก
 • ไวยากร์ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับกลาง
 • คำศัพท์ ประเภทคำนาม กริยาและคุณศัพท์

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

=====================================================================

English for Communication

คุณสมบัติผู้เรียน        เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมต้นที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในด้านคำศัพท์และไวยากรณ์เพียงพอ ผู้เรียนจะได้รับการสอบวัดระดับก่อนเรียน

ระดับ                             ระดับละ 30 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน      ดูตารางเรียน

ขนาดห้องเรียน        ไม่เกิน 15  คน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 •  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในด้านการ อ่าน เขียน ฟังและพูด
 • เนื้อหาครอบคลุมบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การจับใจความจากการฟัง สรุปความ และการรายงานหน้าห้อง
 • การเขียนเรียนความ อ่านวิเคราะห์ Creative Writing
 • ไวยากรณ์ระดับต้นถึงสูง

ค่าใช้จ่าย                   3,000 บาท ( 30 ชั่วโมง)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s